İş hayatındaki can alıcı nokta

Hizmet etmek için beslenen dürüst duygudur.
Ticaret bilindiği gibi hizmet bilimidir.
En iyi hizmet veren en çok kar edendir.

George Eberhard